Behandling av personuppgifter på MËTTA Foods AB

Uppdaterad 25.01.2022

MËTTA är förpliktigade att upprätthålla god informationssäkerhet för våra kunder och hantera all personlig information på ett, enligt Allmänna datorskyddsförordningen, säkert och krypterat sätt. Vi utbyter ej och säljer inte personuppgifter till tredje part.

Om du har frågor om hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår kundservice via e-post.

1. Varför samlar vi personuppgifter och vilken information lagrar vi

Vi samlar och använder dina personuppgifter för olika ändamål, beroende på vem du är och hur vi kommit i kontakt med dig. Vi lagrar följande personuppgifter för de ändamål som anges här:

 • Registrering av säljordrar i våra lagerlokaler Namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Hanteringen baseras på vårt köpeavtal med dig.
 • Fullföljda köp i vår webbshop Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer. Hanteringen baseras på vårt köpeavtal med dig.
 • Skapa och hantera användare på “Mina Sidor” Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer. Hanteringen baseras på vårt köpeavtal med dig.
 • Skicka nyhetsbrev, erbjudanden och information Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer. Hanteringen baseras på ditt samtycke.
 • Skicka personliga erbjudanden marknadsföring och reklam via SMS, e-postadress, internet och sociala medier. Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, beteendemönster från eatmetta.com, tidigare köphistorik på eatmetta.com. Hanteringen baseras på vårt köpeavtal med dig.
 • Deltagande i tävlingar I MËTTAs regi Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer. Hanteringen baseras på ditt samtycke.
 • Svara på förfrågningar till kundservice Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuell övrig personlig information som kan uppkomma vid kontakt med kundservice. Hanteringen av personuppgifter kan variera utifrån kundens frågor.
 • Säkerställa goda kundupplevelser på eatmetta.com genom användning av cookies. Behandling av dina personuppgifter baseras på val du gör utifrån intressen. Vi har fastställt att detta är nödvändigt för att anpassa och utveckla vår webbshop i syfte att erbjuda den bästa tänkbara servicen till våra kunder.

 

2. Utlämnande av personuppgifter till andra

Vi lämnar inte dina personuppgifter till någon annan om det inte finns laglig grund för ett sådant förfarande. Exempel på sådan grund är vanligtvis ett uttalat samtycke från dig eller ett juridiskt beslut som ålägger oss att tillhandahålla informationen.

När du har samtyckt till att få marknadsföring och personligt anpassade erbjudanden från MËTTA via SMS, e-post, internet och sociala medier, kan MËTTA komma att lämna ut personuppgifter för detta ändamål till andra företag. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i relation till våra marknadsinsatser här.

MËTTA använder dataprocessorer för att hantera personlig information å våra vägnar. I dessa fall har vi ingått avtal med datatjänstleverantörer för att säkerställa informationssäkerhet i alla stadier av processen. Vi använder följande dataprocessorer idag:

 • Shipmondo – Profildata (namn, adress, telefonnummer, e-postadress) används för att hantera leveransförfrågningar.
 • Klaviyo – Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer) används för att skicka marknadsföringskampanjer och nyhetsbrev.
 • Google Analytics – Vi använder detta verktyg för att se vart våra användare kommer ifrån, hur ofta de besöker vår sajt samt vart trafiken kommer ifrån.

Med undantag för distribution av nyhetsbrev, sker all vår hantering av personuppgifter inom EU och EES. Distribution av nyhetsbrev utförs i samarbete med Klaviyo. Klaviyo använder EU:s standardavtal för överföring av data till USA, vilket innebär att dina personuppgifter skyddas och behandlas utifrån gällande lagar och regler inom EU och EES.

 

3. Datalagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för det syfte i vilket dina uppgifter samlades in.

Detta innebär, till exempel, att den personliga data som vi hanterar baserat på ditt samtycke kommer att raderas om du tar tillbaka ditt samtycke. Personlig information som vi behandlar i samband med försäljnings- eller köpeavtalet raderas när avtalet är fullföljt och samtliga skyldigheter som uppstått till följd av avtalet är uppfyllda. Personuppgifter som står i relation till MËTTAs genomförande av juridiska skyldigheter ska raderas så snart de rättsliga förpliktelserna är uppfyllda.

 

4. Dina rättigheter när vi hanterar dina personuppgifter

Du har rätt att kräva åtkomst, korrigera eller radera personuppgifter som vi hanterar. Du har också rätt att begära begränsad hantering, neka hantering samt hävda rätten till dataportabilitet. Du kan läsa mer om betydelsen av dessa rättigheter på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se. För att nyttja dina rättigheter, vänligen kontakta oss vår kundservice via e-post: [email protected] Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt, och inte senare än 30 dagar efter att den inkommit till oss. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för hantering av personuppgifter. Det enklaste sättet att göra detta är genom att följa länken som finns med i nedre delen av varje nyhetsbrev. Vi förbehåller oss rätten att begära att du bekräftar din identitet och/eller inkomma med ytterligare information innan du har möjlighet att utkräva dina personuppgifter från oss. Vi gör detta för att säkerställa att vi endast ger dig tillgång till din personliga information – och inte någon som ger sken av att vara du på falska grunder.

5. Klagomål

Du är inte skyldig att förse MËTTA med dina personuppgifter, men för att ta emot varor och tjänster från MËTTA  är hantering av dina personuppgifter en nödvändig förutsättning. Om du anser att vår hantering av personuppgifter inte överensstämmer med vad vi har beskrivit här, eller om vi på annat sätt bryter mot lagar och bestämmelser om integritet och datasäkerhet, kan du överklaga till Datainspektionen. För information om hur man kontaktar Datainspektionen, besök deras hemsida: www.datainspektionen.se